Офіційні правила участі в Конкурсі під умовною назвою

«РОБИ ПРОГНОЗ НА СПОРТ – ВИГРАВАЙ ПОДАРУНОК ВІД PARIMATCH»

(надалі по тексту «Правила»)

1. Загальні положення.

1.1. Дані Правила визначають офіційні умови проведення конкурсу під умовною назвою «РОБИ ПРОГНОЗ НА СПОРТ – ВИГРАВАЙ ПОДАРУНОК ВІД PARIMATCH» (надалі по тексту – «Конкурс»), що проводиться з метою популяризації найменування «PARI MATCH».

1.2. Організатором конкурсу є  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОДАЛЬНІСТЮ “ПРАЙМ МОНІТОРИНГ”, КОД ЄДРПОУ 38958522,  адреса місцезнаходження: 01103, м. Київ, вулиця Мечникова, будинок, 14/1 далі за текстом – «Організатор»).

2. Умови проведення Конкурсу.

2.1. Конкурс проводиться на всій території України, крім Автономної республіки Крим та зони проведення АТО (надалі – «Територія проведення Акції») у глобальній мережі Інтернет на веб-сайті http:// http://fakty.parimatch.ictv.ua (надалі за текстом – «Сторінка Конкурсу»).

2.2. Конкурс проводиться у період з 00 год 01 хв 10.06.2016 року по 23 год. 59 хв. 10.07.2016 року (надалі – «Строк проведення Конкурсу»).

2.3. Інформування Учасників Конкурсу проводиться шляхом розміщення Правил і результатів Конкурсу у глобальній мережі Інтернет на Сторінці Конкурсу.

2.4. Конкурс не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Подарунків Конкурсу не формується з внесків Учасників Конкурсу.

3. Вимоги до Учасників Конкурсу.

3.1. До участі у Конкурсі запрошуються громадяни України, яким на момент початку Акції («10» червня 2016 року) виповнилося 18 років, які постійно проживають на території України, та які в період проведення Конкурсу виконали всі правила та умови Конкурсу, викладені в даних Правилах (далі – «Учасник Конкурсу»).

3.2. Учасниками Конкурсу не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

3.2.1. власники, працівники та/або представники Організатора/ Конкурсу і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Конкурсу, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

3.2.2. неповнолітні особи;

3.2.3. особи, що не є громадянами України;

3.2.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

3.3. Організатор Конкурсу не зобов’язан перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Конкурсу.

3.4. Участь у Конкурсі обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється через їхніх законних представників у порядку, передбаченому законодавством України.

3.5. Учасник Конкурсу під час участі у Конкурсі зобов’язуються:

3.5.1.дотримуватися вимог Правил та норм чинного законодавства України;

3.5.2.дотримуватися правил користування Сторінкою Конкурсу та Соціальними мережами;

3.5.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Конкурсу;

3.5.4.не вчиняти дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника Конкурсу у Конкурсі.

3.6. Беручи участь у Конкурсі, Учасник Конкурсу погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

3.7. Беручи участь у Конкурсі, Учасник Конкурсу розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Конкурсу, може оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Конкурсу тим самим надають згоду на обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими особами Організатора/ відповідно до цих Правил.

3.8. З моменту прийняття умов даних Правил шляхом проставляння Учасником Конкурсу електронної відмітки, вчинення дій, що свідчать про участь у Конкурсі, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Конкурсу.

3.9.Учасник Конкурсу, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Конкурсі.

3.10.У випадку порушення Учасником Конкурсу обов’язків, вказаних у даних Правилах, що викликало виникнення у Організатора збитків, Учасник Конкурсу зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

3.11.Організатор/ залишає за собою право відсторонити від участі в Конкурсі Учасників Конкурсу, які порушили вказані вище гарантії.

3.12.Учасник Конкурсу, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Конкурсі.

4. Умови участі у Конкурсі.

4.1. Особі, що відповідає вимогам розділу 3 Правил, для участі в Конкурсі необхідно:

4.1.1. Відвідати Сторінку Конкурсу та здійснити реєстрацію, а саме: заповнити поля відповідно до запропонованої форми, вказавши своє ім’я (логін), свій e-mail (електронну адресу), контактний номер телефону (для того, щоб Організатор мав змогу вручити подарунок) або пройти реєстрацію через власну сторінку у Соціальних мережах (авторизуватися).

4.1.2. Ознайомитись з правилами участі в Конкурсі та погодитися з ними.

4.1.3. Зробити прогноз на запропонований футбольний матч Чемпіонату Європи 2016 року, шляхом вгадування рахунку футбольного матчу та проставляння данного прогнозу на полі для вводу рахунку.

4.1.4.  Учасник для підтвердження свого прогнозу зобов’язан натиснути на кнопку “зарахувати прогноз”.

4.2. Учасник Конкурсу за точно вгаданий прогноз отримує бали:

  • 5(п'ять) балів за точно вгаданий прогноз;
  • 3(три) бали за точно вгадані забиті м'ячі командами;

4.3. Учасники конкурси, які набрали більшу кількість балів стають переможцями тижня. Переможці тижня отримують комплект подарунків від організатора Конкурса. Всі учасники конкурсу примають участь у розіграшу автомобіля - Hyundai Tucson.

4.4. Кожен Учасник Конкурсу має право на реєстрацію у Конкурсі тільки один раз.

4.5. Учасникам Конкурсу забороняється реєструватися у Конкурсі по декілька разів, у тому числі шляхом використання декількох аккаунтів у Соціальних мережах, що належать одному користувачу.

4.6. Організатор/ не несе відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників Конкурсу на Сайті Конкурсу та/або у сторінках Соціальних мереж.

4.7. Якщо у Організатора виникають підстави підозрювати, що Учасник Конкурсу зареєструвався у Конкурсі декілька разів, всі підозрілі реєстрації можуть бути анульовані і не будуть брати участі у Конкурсі до моменту пред’явлення даних, що засвідчують, що реєстрації були здійснені різними та реальними Учасниками Конкурсу відповідно до умов цих Правил, або даних, що підтверджують релевантність сторінки Учасника Конкурсу у Соціальних мережах, якщо реєстрація здійснювалась Учасником Конкурсу через Соціальні мережі.

4.8. У разі не пред’явлення відповідним Учасником Конкурсу даних відповідно до п. 4.7. цих Правил, такий Учасник Конкурсу виключається з переліку Учасників Конкурсу, а його результати у Конкурсі анулюються.

4.9. Метою перевірки даних Учасників Конкурсу відповідно до п. 4.7. цих Правил є протидія фальсифікації результатів голосування та заохочення недобросовісних Учасників Конкурсу.

4.10. Незнання Правил не звільняє від відповідальності за їх невиконання.

5. Подарунки Конкурсу

5.1. Подарунки – спеціальна сувенірна продукція з найменуванням “Parimatch”:

Сувенірна продукція

Кількість

1

Відкривачка

16

2

Пивний келих

16

3

Рюкзак

16

4

Шарф

16

5

Футболка

16

6

Hyundai Tucson

1

5.2. Відповідальність Організатора не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, передбачених розділом 5 цих Правил.

5.3. Організатор залишає за собою право збільшити чи зменшити кількість подарунків або включити до нього додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни матимуть місце, Організатор/ повідомить про них на Сторінці Конкурсу у порядку, визначеному цими Правилами.

5.4. Зовнішній вигляд та інші характеристики Подарунків на рекламно-інформаційних матеріалах Конкурсу можуть відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду/характеристик реального Подарунку. Організатор може замінювати подарунки на свій розсуд.

5.5. Грошове відшкодування подарунків не допускається та не проводиться.

6. Визначення переможців Конкурсу

6.1. Учасників кожного тижня, які отримують Подарунки буде оголошено на Сторінці Конкурсу (http://fakty.parimatch.ictv.ua/).

6.2. 10 липня 2016 року Організатор Конкурсу проведе підсумки Конкурсу з метою визначення переможця Конкурсу відповідно до розділу 4 даних Правил. За підсумками буде обраний 1 Переможець серед Учасників які отримав найбільшу кількість балів.

6.3. Результати визначення переможця Конкурсу є остаточними і оскарженню не підлягають.

7. Умови та порядок отримання Подарунків.

7.1. Організатор протягом 3 (трьох) робочих днів після завершення Конкурсу зв’яжеться з усіма Переможцями шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту (e-mail), зазначену Учасником Конкурсу під час реєстрації у Конкурсі, або надішле повідомлення за допомогою Соціальних мереж, якщо Учасник Конкурсу зареєструвався у Конкурсі через Соціальні мережі та надасть інструкції з приводу отримання Подарунків..

7.2. Подарунки вручаються переможцю Конкурсу відповідно до Розділу 6 та 7  цих Правил

7.3. Організатор і пов’язані з Конкурсом особи не несуть відповідальності щодо подальшого використання Подарунку переможцем після їх одержання та/або за неможливість переможця скористатись наданим Подарунком з будь-яких причин. З моменту одержання Подарунків переможцями, Організатор/ й пов’язані з Конкурсом особи не відповідають за подальшу його долю. Організатор не відповідає за якість Подарунків, всі претензії щодо якості Подарунків пред’являються його виробникам згідно з гарантійними зобов’язаннями таких виробників.

7.4. Грошовий еквівалент подарунків не видається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають.

7.5. Податковим агентом зі сплати податку на доходи фізичних осіб у зв’язку із врученням Подарунків відповідно до вимог діючого законодавства України є Організатор.

7.6. Подарунки отримує лише особа, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо переможець Конкурсу з яких-небудь причин не може отримати Подарунки особисто, такий переможець не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

7.7. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всієї передбаченої вище інформації є необхідною умовою отримання Подарунків.

7.8. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє переможця Конкурсу права на одержання належного йому Подарунку. При цьому, переможець вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Подарунку та не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

7.9. Переможець Конкурсу автоматично втрачає набуте ним право на отримання Подарунків без будь-яких компенсацій та/або можливості заміни на інший подарунок у таких випадках, не залежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

- у разі ненадання усієї необхідної для отримання Подарунків інформації;

- у разі неналежного виконання умов даних Правил, в тому числі порушення умов, визначених у Розділі 3 Правил.

8. Використання персональних даних Учасників Конкурсу

8.1. Беручи участь у Конкурсі, кожен Учасник Конкурсу надає свою згоду на обробку і використання Організатором (його уповноваженими представниками) і/або третіми особами за завданням Організатора наданих Учасником Конкурсу персональних даних, що надаються Учасником Конкурсу для участі у Конкурсі (далі – «Персональні дані»).

8.2. Кожен Учасник Конкурсу погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються Організатором/ (його уповноваженими представниками) і/або третіми особами за завданням Організатора виключно з метою проведення Конкурсу на час проведення Конкурсу та будуть знищені після закінчення Конкурсу, окрім даних, що повинні зберігатися відповідно до вимог чинного законодавства України або якщо інше прямо не передбачено цими Правилами.

8.3. Беручи участь у Конкурсі, кожен Учасник Конкурсу підтверджує, що з моменту початку його участі у Конкурсі він належним чином повідомлений (без необхідності додаткового письмового повідомлення) про мету збору його Персональних даних, та ознайомлений з правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних» (на отримання відомостей про місця знаходження Організатора/ як володільця/розпорядника його персональних даних; вимагати від Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних; застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних).

8.4. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором Конкурсу самостійно або може бути передана іншим особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

8.5. Організатор/ Конкурсу не несе жодної відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них третіх осіб, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Також, Організатор Конкурсу не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника Конкурсу з розміщення таких персональних даних.

9. Інші умови

9.1. Беручи участь в Конкурсі, тим самим Учасник Конкурсу підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Конкурсу і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Конкурсу цих Правил або відмова Учасника Конкурсу від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника Конкурсу від участі в Конкурсі та отримання Подарунків, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця будь-якої компенсації.

9.2. Кожен Учасник Конкурсу погоджується з тим, що відповідальність Організатора за цими Правилами Конкурсу обмежується сумою вартості Подарунків, передбаченого Правилами Конкурсу.

9.3. Організатор не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасниками Конкурсу. Одержувачі Подарунків несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

9.4. Організатор не несе відповідальності за роботу та будь-які помилки операторів телефонного та Інтернет зв’язку, а також кур'єрських служб/пошти, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за настання обставин непереборної сили (форс-мажору).

9.5. Учасник Конкурсу, що порушив будь-які правила Конкурсу, в будь-якому випадку втрачає право на отримання Подарунків. Рішення про відмову в наданні Подарунків приймає Організатор/ Конкурсу, це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Організатор/ Конкурсу не повинні давати пояснення щодо прийняття того чи іншого рішення.

9.6. Організатор Конкурсу залишає за собою право змінювати Подарунки та/або окремі види Подарунків Конкурсу (якщо такі передбачені цими Правилами), або включити в Конкурс інші Подарунки, не передбачені цими Правилами.

9.7. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил Конкурсу, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами Конкурсу, остаточне рішення, яке не підлягає оскарженню, приймається Організатором.

9.8. Оподаткування вартості Подарунків провадиться відповідно до чинного законодавства України.

9.9. Організатор/ не несе відповідальності за:

9.9.1. неознайомлення Учасника Конкурсу з даними Правилами;

9.9.2. неотримання/несвоєчасне отримання Організатором/ відомостей / документів, необхідних для вручення відповідного Подарунку у строки, встановлені для їх надання, з вини організацій зв’язку, в тому числі Інтернет-провайдерів, або з інших, незалежних від Організатора Конкурсу причин;

9.9.3. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Конкурсу обов’язків, передбачених у цих Правилах;

9.9.4. неотримання відповідного Подарунку переможцем Конкурсу, що сталося не з вини Організатора;

9.9.5. неможливість скористатися правом на отримання відповідного Подарунку Конкурсу;

9.9.6. неможливість скористатися відповідним Подарунком Конкурсу;

9.10. Беручи участь у Конкурсі, Учасники Конкурсу, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:

9.10.1. Інформація про прізвище, ім'я, по батькові Переможців тижня та переможця Конкурсу будуть опубліковані на Сторінці Конкурсу, веб-сайтах чи інших електронних ресурсах Організатора.

9.10.2. Учасник Конкурсу підтверджує свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором (його уповноваженими представниками) і/або третіми особами за завданням Організатора/ збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Конкурсу, отриманих від Учасника Конкурсу даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Конкурсу з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання фотографії, автором якого є Учасник Конкурсу, імені та прізвища Учасника Конкурсу, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, правом публікації його імені та/або зображення (крім використання в рекламі) в засобах масової інформації (далі – «ЗМІ»), будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцями та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

9.11. Беручи участь у Конкурсі, Учасник Конкурсу засвідчує, що він ознайомлений, повністю розуміє і згоден з умовами Конкурсу та Правилами та погоджується з ними. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника Конкурсу на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором відповідно до умов цих Правил.

9.12. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Конкурсу, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

9.13. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Конкурсу, оплачується Учасником Конкурсу самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом виконавця даної послуги. Всі Учасники Конкурсу самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв’язку з участю у Конкурсу (у тому числі, без обмежень, витрати, пов’язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Конкурс тощо).

9.14. Організатор/ на свій власний розсуд може визнати недійсними будь-яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь в даному Конкурсі будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Конкурсу, або ж діє, порушуючи дані Правила, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана із даним Конкурсом.

9.15. Якщо з будь-якої причини будь-який етап даного Конкурсу не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп’ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Конкурсу, Організатор/ може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Конкурсу, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

9.16. Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до даного Конкурсу.

9.17. Організатор/ має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання даних Правил.

9.18. Дані Правила є єдиними офіційними правилами участі у Конкурсі. Офіційні правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором/ Конкурсу протягом усього терміну проведення Конкурсу в порядку, визначеному цими Правилами.

9.19. Організатор/ не несе відповідальності за невиконання зобов’язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, масові заворушення, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Конкурсу та безпосередньо впливають на можливість виконання умов Конкурсу та цих Правил, інші непідвладні контролю з боку Організатора/ обставини.

9.20. Заміна Подарунків Конкурсу на будь-які інші подарунки не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають.

9.21. Організатор/ та його уповноважені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо Подарунків Конкурсу. Організатор/ та його уповноважені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками Конкурсу і визначення прав на отримання відповідних Подарунків. Організатор/ та його уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

9.22. Організатор/ не несе відповідальності за використання відповідних Подарунків Конкурсу після отримання їх Учасниками Конкурсу.

9.23. Організатор/ не несе відповідальності за роботу служб поштового зв’язку, в тому числі електронної пошти, за будь-які помилки співробітників будь-яких підприємств/установ/організацій, які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Конкурсу та Організатором/Виконавцем.

9.24. Організатор/ не несе відповідальності за неможливість отримати Подарунки Учасником Конкурсу згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора/ Такий Учасник Конкурсу не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

9.25. Усі результати Конкурсу є остаточними й оскарженню не підлягають.

9.26. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнане недійсним чи таким, яке не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила залишаються чинними та продовжують діяти без цього положення, або у разі неможливості подальшої дії цих Правил, рішення щодо Правил приймається Організатором/

9.27. Ці Правила набувають чинності з дати їх оприлюднення на Сторінці Конкурсу. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені протягом всього строку проведення Конкурсу та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Конкурсу.

9.28. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Конкурсі кожен Учасник Конкурсу свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.

ПЕРЕМОЖЦІ 1-ГО ТИЖНЯ:

 1. Лазюк Ольга Валентинівна​

2. Рыбальченко Денис Александрович

3. Тищук Ольга Іванівна

4. Левицька Людмила Сергіївна 

ПЕРЕМОЖЦІ 2-ГО ТИЖНЯ:

1. Орел Олексій Віталійович​

2. Бабенко Вікторія Вікторівна

3. Пінчук Кирило Станіславович

4. Кирієнко Роман Володимирович

ПЕРЕМОЖЦІ 3-ГО ТИЖНЯ:

1. Іваненко Ірина Михайлівна

2. Дворніченко Тетяна Олегівна

3. Бабенко Юлія Вікторівна

4. Лашнєв Георгій Сергійович

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ФОТОКОНКУРСУ "ДОДАВАЙ ФОТО - ВИГРАВАЙ ПОДОРОЖ НА ЄВРО 2016"